Задание: Падзялице тэкст на сказы. Запишыце раскрываючы дужки и устауляючы прапушчаныя литары. Пача..ся сенакос дз..дуля узяу мяне (з) сабою паспрабавау и я касиць ничога не атрымалася каса уразалася (у) зямлю тады я пачау разбивать пракосы гэта работа мне спадабалася пасля я доуга бегау (па) лузе и куляуся (у) пахучым сене ах,як хораша на сенакосе!

Помогите пожалуйста мне на Зорьку в 8 помогите пожалуйста СРОЧНО!!!!!Короче надо придумать предложение со словами ШКАДАВАЦЬ,ШКОДнiк подалуйста помогите надо срочно ка минемум по 1 предложению на каждое СЛОВО!!!!