Площа перерізу кулі площиною,віддаленою від її центра на 15 см,дорівнює 64П см2. Знайти площу великого круга.

Вопрос для Илюхи:

Площа перерізу кулі площиною,віддаленою від її центра на 15 см,дорівнює 64П см2. Знайти площу великого круга.

Илюха-Отвечает:

Так як площа перерізу дорівнює 64П см2, то радиус перерізу = корінь з 64 = 8 см. Тоді за теоремою Пифагора знайдемо радіус кулі. R^2 = 8^2 + 15^2; R^2 = 64 + 225; R^2 = 289; R = 17 см; Тоді площа великого круга = П * R^2 = 289П см2

Добавить свой ответ