Кулю,радіус якої 10 см,перетнуто площиною.Площа утвореного перерізу 64П см(2). Знайти відстань перерізу від центра кулі.

Вопрос для Илюхи:

Кулю,радіус якої 10 см,перетнуто площиною.Площа утвореного перерізу 64П см(2). Знайти відстань перерізу від центра кулі.

Илюха-Отвечает:

Нехай О центр кулі, а О1 – центр перерізу. Так як площа утвореного перерізу 64П (см2) то радіус перерізу дорівнює r^2 = 64П/П = 64, r^2 = 64, r = 8 (см). Тоді за теоремою Піфагора відстань до перерізу від центра кулі ОО1^2 = 100 – 64 = 36, ОО1 = 6 см. Відповід: 6 см

Добавить свой ответ