задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху

Вопрос для Илюхи:

задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху

Илюха-Отвечает:

Запишіть рівняння руху для тіла, що рухається проти осі координат зі швидкістю 2 м/с. Початкова координата рівна 3 км. Знайдіть момент часу коли тіло буде знаходитись в початку координат.

Роз.

Точка перетину графіків означає, що в момент часу t = 3 с тіла мали однакову координату х = 6 м, тобто вони зустрілись.

Добавить свой ответ